zobacz projekty z wyceną

Usługi

 • Projekty indywidualne

  Indywidualny projekt jest realizowany od podstaw na bazie Twoich wymagań funkcjonalnych, estetycznych i finansowych oraz zgodnie z wymaganiami działki, na której będzie realizowany.

  Realizacja projektu rozpoczyna się od wstępnej rozmowy, podczas której określasz wymagania i wytyczne w zakresie formy, wielkości, rozmieszczenia funkcji w budynku, preferowanych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych. Na podstawie wytycznych przygotujemy co najmniej dwa warianty koncepcji.  Po wprowadzeniu ewentualnych zmian i zaakceptowaniu koncepcja jest skierowana do opracowania projektu budowlanego.

  Projekt jest realizowany w zakresie:

  • Rysunki elewacji, przekroi i rzutów poszczególnych kondygnacji
  • Rysunki zagospodarowania terenu
  • Rysunki instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., gaz, elektryka)
  • Rysunki konstrukcji
  • Opis techniczny do projektu budynku oraz projektu zagospodarowania terenu
  • Charakterystyka energetyczna wraz z analizą odnawialnych źródeł energii
  • Wizualizację budynku (2 ujęcia)

  Rezultatem prac jest dokumentacja budowlana z niezbędnymi do realizacji rysunkami wykonawczymi. Dokumentacja jest podstawą do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do realizacji robót budowlanych.

  Dokumentacja jest zgodna z wymogami:

  • Ustawy Prawo Budowlane
  • Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

  Projekt jest przygotowywany w 5 oryginalnych egzemplarzach wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej.

  Termin realizacji projektu wynosi ok. 2 – 3 miesiące.

  Cena projektu ustalana jest indywidualnie na podstawie:

  • Wielkości i stopnia skomplikowania budynku
  • Warunków działki, na której ma zostać zlokalizowany
  • Wymagań określonych przez plan miejscowy lub decyzję o warunkach zabudowy

  Szacowana cena wykonania projektu wynosi od ok. 100zł / m2  w zależności od stopnia skomplikowania budynku.

  Poza wykonaniem projektu niezbędne jest pozyskanie mapy do celów projektowych oraz opinii geotechnicznej.

  Cena nie obejmuje wykonania projektów przyłączy. W przypadku przyłączy cena wynosi od. ok 800zł za przyłącze. Cena jest uzależniona od warunków przyłączeniowych, które wydaje dostawca danego medium. W przypadku przyłącza energetycznego i gazowego projekt jest realizowany przez zakład gazowniczy i energetyczny w ramach opłaty przyłączeniowej.

 • Projekty typowe

  Projekt typowy zawiera gotowe rozwiązania projektowe – estetyczne, funkcjonalne, konstrukcyjne i materiałowe.

  Możesz zakupić jeden z naszych autorskich projektów lub firm, z którymi współpracujemy.

  Projekt typowy zazwyczaj składa się z:

  • Projektu architektury (rzuty, elewacje, przekroje)
  • Projektu konstrukcji
  • Projektu instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., elektryka, gaz itp.).

  Projekt typowy nie zawiera projektu zagospodarowania terenu – wykonanie tego opracowania obywa się na etapie adaptacji.

  Każdy projekt typowy przed pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę powinien zostać zaadaptowany przez uprawnionego projektanta.

  Adaptacja projektu polega na :

  • Opieczętowaniu dokumentacji przez osoby uprawnione: architekta oraz projektantów konstrukcji, instalacji elektrycznych i sanitarnych
  • Przygotowaniu projektu zagospodarowania terenu, na którym określona zostanie na mapie do celów projektowych  lokalizacja budynku, układu komunikacyjnego oraz innych niezbędnych elementów (np. śmietnik, szambo itp.)
  • Dostosowanie projektu do lokalnych uwarunkowań (poziom przemarzania, strefa wiatrowa, strefa śniegowa)
  • Dostosowanie projektu do gruntu, na którym będzie zlokalizowany (dostosowanie zaprojektowanych fundamentów do wyników opinii geotechnicznej)
  • Wprowadzeniu ewentualnych zmian w projekcie typowym.  Zmiany mogą dotyczyć zmiany w zakresie funkcji, wielkości budynku, zastosowanych materiałów, lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych, kąta nachylenia dachu itp.
 • Adaptacje projektów typowych

  Jeżeli już posiadasz lub planujesz zakup projektu typowego niezbędna do pozyskania pozwolenia na budowę jest jego adaptacja. W szczególności polega ona na:

  • Opieczętowaniu dokumentacji przez osoby uprawnione: architekta oraz projektantów konstrukcji, instalacji elektrycznych i sanitarnych
  • Przygotowaniu projektu zagospodarowania terenu, na którym określona zostanie na mapie do celów projektowych  lokalizacja budynku, układu komunikacyjnego oraz innych niezbędnych elementów (np. śmietnik, szambo itp.)
  • Dostosowanie projektu do lokalnych uwarunkowań (poziom przemarzania, strefa wiatrowa, strefa śniegowa)
  • Dostosowanie projektu do gruntu, na którym będzie zlokalizowany (dostosowanie zaprojektowanych fundamentów do wyników opinii geotechnicznej)
  • Wprowadzeniu ewentualnych zmian w projekcie typowym.  Zmiany mogą dotyczyć zmiany w zakresie funkcji, wielkości budynku, zastosowanych materiałów, lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych, kąta nachylenia dachu itp.

  Termin wykonania adaptacji projektu wynosi ok. 2 tygodnie.

  Cena wykonania adaptacji projektu wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi 2500 zł.

  Ewentualne zmiany w projekcie są wyceniane indywidualnie.

  Poza wykonaniem projektu niezbędne jest pozyskanie mapy do celów projektowych oraz opinii geotechnicznej.

  Cena nie obejmuje wykonania projektów przyłączy. W przypadku przyłączy cena wynosi od. ok 800zł za przyłącze. Cena jest uzależniona od warunków przyłączeniowych, które wydaje dostawca danego medium. W przypadku przyłącza energetycznego i gazowego projekt jest realizowany przez zakład gazowniczy i energetyczny w ramach opłaty przyłączeniowej.

 • Budowa

  Budynki realizujemy w stanie surowym, deweloperskim lub wykończone pod klucz.

  Na podstawie projektu wykonanego przez nas lub dostarczonego przez Ciebie.

  Jedyne co powinieneś zrobić to przesłać zapytanie ofertowe na nasz adres mailowy, a w możliwie najkrótszym czasie przygotujemy dla Ciebie ofertę.

 • Wynajem maszyn budowlanych

  Szukasz dźwigu, koparki lub innego sprzętu na budowę

  Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

  Doradzi, wyceni i dostarczy sprzęt na budowę.

  tel 509-451-319

 • Geologia, geodezja, kierownik budowy

  Poza projektem budowlanym do realizacji budowy niezbędne jest wykonanie mapy do celów projektowych i opinii geotechnicznej oraz zatrudnienie kierownika budowy na czas realizacji robót.

  Posiadamy sprawdzonych partnerów:

  Geodeta – wykonuje mapę do celów projektowych, wytycza budynek na działce, przygotowuje mapę powykonawczą

  Geolog – wykonuje badania geologiczne (na ich podstawie określany jest sposób posadowienia budynku) oraz jeżeli jest taka konieczność – nadzoruje prace ziemne na budowie

  Kierownik budowy – osoba niezbędna do realizacji robót. Prowadzi dziennik budowy, kieruje budową w sposób zgodny z prawem budowlanym, dokonuje odbioru budynku i jego poszczególnych części, dba o bezpieczeństwo na budowie.